نویسنده = عبودزاده، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. اثر ترکیبات سیلانی بر استحکام چسبندگی لاکهای آکریلی به سطوح پلی پروپیلن پیش آماده سازی شده با شعله

دوره 19، شماره 4، مهر و آبان 1385

محمدعلی عبودزاده؛ سید مجتبی میرعابدینی؛ محمد عطایی