نویسنده = خالقی سرنامی، منیژه
تعداد مقالات: 2
1. اثر اسیدهای چرب فرار بر تولید پلی هیدروکسی آلکانوات ها با استفاده از لجن فعال

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 83-90

نادر مختارانی؛ حسین گنجی دوست؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ منیژه خالقی سرنامی


2. اثر پلیمرهای طبیعی و منعقدکننده های شیمیایی بر آبگیری لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1385

حسین گنجی دوست؛ منیژه خالقی سرنامی؛ نادر مختارانی