نویسنده = داریوشی، سهیل
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تجربی خواص خمشی تیرهای ساندویچی با رویه‌های از جنس چندلایه‌های فلز- الیاف

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 375-382

مصطفی سبزیکار بروجردی؛ سهیل داریوشی؛ مجتبی صدیقی


2. بررسی تجربی و تحلیلی ضربه کم سرعت بر صفحات چندلایه‌ای فلز - الیاف

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 69-78

مصطفی سبزیکار بروجردی؛ سهیل داریوشی؛ مجتبی صدیقی


3. بررسی خواص کششی چندلایه ای های آلومینیم- الیاف شیشه

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 31-39

مجتبی صدیقی؛ مهدی تاجداری؛ سهیل داریوشی


4. بررسی تجربی خواص ضربه ای چندلایه ای های فلز ـ الیاف

دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1387، صفحه 315-327

مجتبی صدیقی؛ سهیل داریوشی