نویسنده = رضایی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. تثبیت کاتالیزگر متالوسن بر نانوسیلیکای دودی برای تهیه پلی‌اتیلن بدون گره‌خوردگی

دوره 32، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 303-315

حسن کشاورز میرزامحمدی؛ سعید طالبی؛ مصطفی رضایی؛ امین حیدری