نویسنده = اکبری رکن آبادی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. تعمیم روش شیارزنی برای اندازه‌گیری هم‌زمان تنش‌های پسماند عمودی و برشی در کامپوزیت‌های پلیمری

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 301-313

محمود مهرداد شکریه؛ سعید اکبری رکن آبادی