نویسنده = آیت الهی، مجیدرضا
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رفتار شکست نانوکامپوزیت اپوکسی نانولوله کربنی دودیواره به کمک روش شبیه سازی دینامیک مولکولی

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 315-322

شاهین شادلو؛ مجیدرضا آیت الهی؛ محمود مهرداد شکریه


2. بررسی شکست در مواد پلیمری ترد دارای شیار V شکل در بارگذاری برشی خالص

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 63-73

مجیدرضا آیت الهی؛ علیرضا ترابی


3. بررسی چقرمگی شکست مواد پلیمری ترد در بارگذاری مرکب کششی- برشی

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 107-117

محمدرضا محمدعلیها؛ مجیدرضا آیت الهی