نویسنده = شیرکوند هداوند، بهزاد
تعداد مقالات: 1
1. پوشش‌های آسفالتی اصلاح شده با پلی‌سولفید پلیمر

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1390، صفحه 241-249

بهزاد شیرکوند هداوند؛ منصور فخری؛ هانی یزدی ازناوه