نویسنده = گلزار، محمد
تعداد مقالات: 1
1. رفتار مکانیکی ورق های کامپوزیتی موج دار با هندسه شبه سینوسی

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1390، صفحه 379-389

پویان قابضی؛ محمد گلزار