نویسنده = حسینی راوندی، سید عبدالکریم
تعداد مقالات: 3
1. بررسی خواص ریزساختاری نانوالیاف موازی پلی آکریلونیتریل جمع آوری شده با استفاده از جریان هوای گرم در روش الکتروریسی

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 271-281

مهدی صدرجهانی؛ سید عبدالکریم حسینی راوندی؛ فرزاد دبیریان


2. تولید لایه های حجیم نانوالیاف با اعمال تغییراتی در روش الکتروریسی و بررسی برخی از مشخصه های آنها

دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1387، صفحه 307-313

فرزاد دبیریان؛ سید عبدالکریم حسینی راوندی


3. ارزیابی زبری سطح نانو لایه های پلی آکریلونیتریل

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 61-69

صدیقه برهانی؛ سید عبدالکریم حسینی راوندی؛ سید غلامرضا اعتماد