نویسنده = بهشتی، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر عوامل پخت تأخیری-گرمایی رزین اپوکسی

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 409-426

سیدمرتضی مظفری؛ محمدحسین بهشتی