نویسنده = مقیمی اردکانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. اثر افزاینده‌های نفوذ برسامانه‌های دارورسانی تراپوستی ضددرد به روش طراحی آزمون پاسخ رویه

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 473-459

علی مقیمی اردکانی؛ سید مجتبی تقی‌زاده