نویسنده = ترابی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شکست در مواد پلیمری ترد دارای شیار V شکل در بارگذاری برشی خالص

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 63-73

مجیدرضا آیت الهی؛ علیرضا ترابی