نویسنده = سبحانی، هادی
تعداد مقالات: 3
3. بررسی اثر جریان کششی بر تشکیل فاز بلوری بتا در فیلمهای اکسترودر شده پلی وینیلیدن فلوئورید

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 43-51

هادی سبحانی؛ علی اکبر یوسفی؛ محمد رضوی نوری