نویسنده = مهدویان، مجید
تعداد مقالات: 2
1. رفتار جذبی CO۲ و ‍CH۴ درغشاهای پلیمری شیشه‌ای و توصیف تحلیلی مدل عدم تحرک جزئی

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 165-178

مجید مهدویان؛ سید علی‌اصغر قریشی