نویسنده = ابراهیمی، سید احمد
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و ساخت محرک بر پایه پلیمر هوشمند با حافظه شکلی

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 23-32

سید احمد ابراهیمی؛ مهرداد کوکبی؛ محمدعلی سمسارزاده