نویسنده = خادمه مولوی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر سازگارکننده بر خواص نانو‌کامپوزیت اتیلن- پروپیلن دی‌ان مونومر تقویت‌شده با نانولوله کربنی چنددیواره

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 115-123

فاطمه خادمه مولوی؛ روح الله باقری؛ قاسم نادری؛ صدیقه سلطانی