نویسنده = شعیب، زهرا
تعداد مقالات: 2
2. آماده سازی و شناسایی غشاهای HDPE/EVA ورقی تخت به روش جدایی فاز با القای گرمایی

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 159-149

زهرا شعیب؛ رضا یگانی؛ الهام شکری