نویسنده = اسم‌خانی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی رفتار خستگی رزین اپوکسی تحت کنترل بار و جا به جایی

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 382-373

محمود مهرداد شکریه؛ مسعود اسم‌خانی