نویسنده = عبادی عموقین، آبتین
تعداد مقالات: 1
1. اصلاح خواص غشای پلی(اتر-b-آمید) با استفاده از گلیسرول برای جداسازی گاز CO2/N2

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 461-474

ریحانه احمدی؛ حمیدرضا سنایی‌پور؛ آبتین عبادی عموقین؛ علی حیدری