نویسنده = سیدمحسن حسینی
تعداد مقالات: 2
1. اصلاح سطح غشای نانوفیلتری با پلی(وینیل الکل) به‌همراه نانوذرات کربن فعال عامل‌دارشده با کیتوسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400

10.22063/jipst.2021.2803.2033

محمد میرزامحمدی؛ سمانه کودزری فراهانی؛ فهیمه پرویزیان؛ سیدمحسن حسینی