نویسنده = عبدالرسول ارومیه ای
تعداد مقالات: 6
1. فیلم‌های بر پایه زیست‌پلیمر پلی‌(لاکتیک اسید): اثر نانوذرات خاک‌رس و سلولوز بر خواص فیزیکی، مکانیکی و ساختاری

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 127-136

10.22063/jipst.2012.555

سعید داداشی؛ سید محمد موسوی؛ زهرا امام جمعه؛ عبدالرسول ارومیه ای


2. مطالعه اثر همزمان افزودنیهای پلی پروپیلن پیوند خورده با مالئیک انیدرید و MDBS بر دمای تبلور و شفافیت پلی پروپیلن با روش تاگوچی

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 13-21

10.22063/jipst.2006.841

محمدعلی سبزعلی ناصری؛ عبدالرسول ارومیه ای؛ محمد رضوی نوری


4. بازگردانی ضایعات پلی اتیلن ترفتالات ( نوع بطری) و بررسی خواص بلورینگی، مکانیکی و رئولوژیکی آن

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1380

10.22063/jipst.2001.368

علیرضا ممی زاده کقال؛ عبدالرسول ارومیه ای؛ اسماعیل قاسمی


5. اثر نسبت اجزا و سازگار کننده بر خواص رئولوژیکی، شکل شناسی و گرمایی آلیاژ پلی پروپیلن - نایلون 6

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1380

10.22063/jipst.2001.354

مهدی افشاری؛ محمد حقیقت کیش؛ حسین نازکدست؛ عبدالرسول ارومیه ای