نویسنده = شادپور ملک پور اسطلکی
تعداد مقالات: 6
1. سنتز پلی آمیدهای خطی دارای گروههای 4- ( 4- بنزوفنون) یورازول

دوره 11، شماره 3، مهر و آبان 1377

شادپور ملک پور اسطلکی؛ علیرضا مهدویان؛ بهرام شیخ الاسلامی


2. مروری بر روشهای سنتز پلی فسفازینها

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1373

شادپور ملک پور اسطلکی؛ ژیلا اصغری


3. رنگهای خوراکی پلیمری

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1373

شادپور ملک پور اسطلکی؛ داریوش حاجی حیدری


4. کاربرد پلیمرهای عامل دار در شیمی و سنتز ترکیبات آلی

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1373

شادپور ملک پور اسطلکی؛ داریوش حاجی حیدری


5. سنتز پلیمرهای عامل دار

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1372

شادپور ملک پور اسطلکی؛ داریوش حاجی حیدری