نویسنده = سیدمجتبی تقی زاده
تعداد مقالات: 4
2. اثر پوششهای دریایی مختلف بر نیروی مقاومت اصطکاکی وارد بر بدنه شناور

دوره 19، شماره 4، مهر و آبان 1385

10.22063/jipst.2006.500

سیدمجتبی تقی زاده؛ شهلا پازکی فرد؛ زهرا اکبری؛ محسن محسنی؛ حسین شایلوزاده


4. روشهای نوین آزادسازی کنترل شده دارو توسط مواد پلیمری

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1372

10.22063/jipst.1993.148

مهدی فولادی؛ سیدمجتبی تقی زاده