نویسنده = سهیلا سلحشور کردستانی
تعداد مقالات: 3
1. مروری بر کاربرد بیوتکنولوژی در نساجی: نقش آنزیمها

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1378

10.22063/jipst.1999.295

ناهید همتی نژاد؛ سهیلا سلحشور کردستانی


2. زیست پرداخت آنزیمی پارچه پنبه ای: اثر سلولاز نور سپوراکراسا بر خواص پارچه پنبه ای

دوره 9، شماره 3، مهر و آبان 1375

10.22063/jipst.1996.233

غلامرضا گودرزی؛ سیدمجتبی طباطبائی یزدی؛ محمد حقیقت کیش؛ سهیلا سلحشور کردستانی


3. زیست تراش آنزیمی پارچه پنبه ای: اثر سلولاز تری کودرما بر خواص پارچه پنبه ای

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1375

10.22063/jipst.1996.218

غلامرضا گودرزی؛ محمد حقیقت کیش؛ سید مجتبی طباطبایی یزدی؛ سهیلا سلحشور کردستانی