نویسنده = علیرضا مهدویان
تعداد مقالات: 4
3. تهیه میکروکپسول‌های ملامین - فرمالدهید حاوی هگزادکان به عنوان ماده تغییر فاز: بررسی اثر مقدار و نوع مواد سطح‌فعال

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 33-44

10.22063/jipst.2013.865

زینب علی‌نژاد؛ فهیمه خاکزاد اسفهلان؛ عباس رضائی شیرین‌آبادی؛ مریم قاسمی؛ علیرضا مهدویان


4. سنتز پلی آمیدهای خطی دارای گروههای 4- ( 4- بنزوفنون) یورازول

دوره 11، شماره 3، مهر و آبان 1377

10.22063/jipst.1998.279

شادپور ملک پور اسطلکی؛ علیرضا مهدویان؛ بهرام شیخ الاسلامی