نویسنده = مسعود فرونچی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر عوامل هسته زا بر تبلور غیرهمدما و خواص مکانیکی پلی پروپیلن

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1385

10.22063/jipst.2006.517

ملیحه خاکستانی؛ رضا باقری؛ مسعود فرونچی


2. سنتز لاکهای ارگانوسول PVC برای پوششهای درون قوطیهای مواد غذایی

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1378

10.22063/jipst.1999.301

مسعود فرونچی؛ سوسن دادبین؛ جلیل رضوی؛ خشایار جلالی


3. تهیه و مطالعه هیدروژلهای کوپلیمر هیدروکسی اتیل متاکریلات و N- وینیل پیرولیدون برای کاربرد در عدسیهای تماسی

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1378

10.22063/jipst.1999.291

مسعود فرونچی؛ سوسن دادبین؛ ادوارد غریبیان؛ بهروز سادات نیا