نویسنده = نادره گلشن ابراهیمی
تعداد مقالات: 9
2. مقایسه اثر سازگارکننده بر خواص الیاف آمیخته PET خالص وبازیافتی

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 133-145

10.22063/jipst.2007.793

شیرین شفایی؛ نادره گلشن ابراهیمی


3. بررسی سازگاری و خواص آمیخته های پلی ( وینیل کلرید) - پلی یورتان پایه استری

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386

10.22063/jipst.2007.526

بهاره رشیدی؛ نادره گلشن ابراهیمی


4. تولید الیاف پلیمری از آمیخته بطریهای PET بازیافتی و PP

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386

10.22063/jipst.2007.527

شیرین شفایی؛ نادره گلشن ابراهیمی


5. بررسی و بهینه سازی خواص مکانیکی و شکل شناسی آمیخته سه جزئی PP/PU/EVA بر اساس طراحی آزمایش با روش تاگوچی

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 91-99

10.22063/jipst.2006.809

سید محمدعلی مرتضوی؛ نادره گلشن ابراهیمی؛ شادی حسن آجیلی


6. بررسی سازگارسازی الیاف آمیزه ای PP/PET به وسیله سازگار کننده PP-g-MA

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1381

10.22063/jipst.2002.381

محمد رئوف دهکردی؛ نادره گلشن ابراهیمی؛ مهرداد کوکبی


7. رنگ پذیر کردن الیاف پلی پروپیلن با آمیزه سازی PP/PET

دوره 13، شماره 2، مرداد و شهریور 1379

10.22063/jipst.2000.318

نادره گلشن ابراهیمی؛ مهدی حسن نژاد؛ محمدرضا محدث مجتهدی


9. تهیه و بررسی خواص آلیاژ PP/PET

دوره 12، شماره 3، مهر و آبان 1378

10.22063/jipst.1999.305

فریبرز ابراهیمیان؛ نادره گلشن ابراهیمی؛ محمود محراب زاده