نویسنده = نادره گلشن ابراهیمی
تعداد مقالات: 9
1. مقایسه اثر سازگارکننده بر خواص الیاف آمیخته PET خالص وبازیافتی

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 133-145

شیرین شفایی؛ نادره گلشن ابراهیمی


2. مطالعة حافظة شکلی در آمیخته ‌های پلی‌(وینیل‌ کلرید)/پلی‌استر یورتان گرمانرم

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 125-132

بهاره رشیدی؛ نادره گلشن ابراهیمی


3. تولید الیاف پلیمری از آمیخته بطریهای PET بازیافتی و PP

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386

شیرین شفایی؛ نادره گلشن ابراهیمی


4. بررسی سازگاری و خواص آمیخته های پلی ( وینیل کلرید) - پلی یورتان پایه استری

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386

بهاره رشیدی؛ نادره گلشن ابراهیمی


5. بررسی و بهینه سازی خواص مکانیکی و شکل شناسی آمیخته سه جزئی PP/PU/EVA بر اساس طراحی آزمایش با روش تاگوچی

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 91-99

سید محمدعلی مرتضوی؛ نادره گلشن ابراهیمی؛ شادی حسن آجیلی


6. بررسی سازگارسازی الیاف آمیزه ای PP/PET به وسیله سازگار کننده PP-g-MA

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1381

محمد رئوف دهکردی؛ نادره گلشن ابراهیمی؛ مهرداد کوکبی


7. رنگ پذیر کردن الیاف پلی پروپیلن با آمیزه سازی PP/PET

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1379

نادره گلشن ابراهیمی؛ مهدی حسن نژاد؛ محمدرضا محدث مجتهدی


8. بررسی خواص الیاف تولیدی از پلی پروپیلن اصلاح شده با پلی اتیلن ترفتالات

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1379

نادره گلشن ابراهیمی؛ مهدی حسن نژاد


9. تهیه و بررسی خواص آلیاژ PP/PET

دوره 12، شماره 3، مهر و آبان 1378

فریبرز ابراهیمیان؛ نادره گلشن ابراهیمی؛ محمود محراب زاده