نویسنده = فرود عباسی سورکی
مطالعه خواص رئولوژی آمیزه های لاستیک - دوده در مرحله در هم فرورفتن مواد در مخلوط کنهای داخلی

دوره 18، شماره 3، مرداد و شهریور 1384، صفحه 159-169

10.22063/jipst.2005.825

سپهر رواتی؛ میرحمیدرضا قریشی؛ غلامرضا بخشنده؛ فرود عباسی سورکی


بررسی اثر نوع دوده بر خواص ویسکوالاستیک آمیزه های الاستومری

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1383

10.22063/jipst.2004.446

فرود عباسی سورکی؛ صدیقه سلطانی


ساخت و بررسی خواص مکانیکی و خون سازگاری واشر حلقه ای سیلیکونی بکار رفته در دیالیزگرهای خون

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1382

10.22063/jipst.2003.411

غلامرضا بخشنده؛ حمید میرزاده؛ محمدتقی خراسانی؛ فرود عباسی سورکی؛ فاطمه شکرالهی؛ علی پروین