نویسنده = مسعود اسفنده
اصلاح سطح نانوذرات سیلیکا با تیتانیم تترا ایزوپروپوکسید و بررسی خواص نورکاتالیزوری آنها

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1391، صفحه 221-230

10.22063/jipst.2012.562

لیلا مظاهری؛ سیدمجتبی میرعابدینی؛ مسعود اسفنده؛ شهلا پازوکی فرد


توسعه روش قیطان بافی ـ پولتروژن و بررسی خواص مکانیکی میله‌های کامپوزیتی تولید شده با این روش

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 141-149

10.22063/jipst.2013.631

محمدصالح احمدی؛ مجیدصفر جوهری؛ مجتبی صدیقی؛ مسعود اسفنده


مطالعه پخت محیطی رزین فنولی و کامپوزیت تقویت شده آن با الیاف سیلیکا

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 149-155

10.22063/jipst.2008.763

مهدی کرمی قهی؛ محمدحسین بهشتی؛ مسعود اسفنده؛ امیرمسعود رضادوست


مدل‌سازی رفتار تو رفتگی دیواره های ساندویچی لانه زنبوری گرمانرم

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 157-166

10.22063/jipst.2008.764

وحید خلیلی مغامیر؛ حمید رحیمی؛ میرحمیدرضا قریشی؛ امیرمسعود رضادوست؛ مسعود اسفنده


بررسی اثر عامل رهاساز داخلی و پرکننده بر نیروی کشش در فرایند پولتروژن

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1386، صفحه 271-279

10.22063/jipst.2007.804

مسعود اسفنده؛ آزاد کاک سوندی؛ امیرمسعود رضادوست


ساخت میلگردهای کامپوزیتی و بررسی اتصال آنها به بتن

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386

10.22063/jipst.2007.531

امیرمسعود رضادوست؛ مسعود اسفنده؛ سیدعلیرضا ثابت؛ سید محمدباقر علوی


کاربرد ترکیبات سیلانی برای بهبود چسبندگی پوشش الاستومر سیلیکونی روی آستر اپوکسی

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 33-41

10.22063/jipst.2006.843

مالک تاری؛ مسعود اسفنده؛ مجتبی میرعابدینی؛ شهلا پازوکی فرد


بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت سطح قطعات تولید شده به روش پولتروژن

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1381

10.22063/jipst.2002.390

مسعود اسفنده؛ امیر مسعود رضادوست؛ سید علیرضا ثابت؛ سید محمدباقر علوی