نویسنده = مجتبی میرعابدینی
کاربرد ترکیبات سیلانی برای بهبود چسبندگی پوشش الاستومر سیلیکونی روی آستر اپوکسی

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 33-41

10.22063/jipst.2006.843

مالک تاری؛ مسعود اسفنده؛ مجتبی میرعابدینی؛ شهلا پازوکی فرد


تهیه رزین پلی استر کربوکسیل دار بر پایه 1، 6 - هگزان دی ال برای استفاده در پوشش های پودری گرماسخت

دوره 17، شماره 4، مهر و آبان 1383

10.22063/jipst.2004.462

شهلا پازوکی فرد؛ مجتبی میرعابدینی؛ سیامک مرادیان؛ سیدرضا غفاریان


بهبود چسبندگی پوشش اپوکسی روی زیرآیند آلومینیم با استفاده از ترکیبات سیلان

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1382

10.22063/jipst.2003.417

محسن محسنی؛ مجتبی میرعابدینی؛ خشایار شامردانی