نویسنده = کوروش کبیری
مروری بر اسیدهای زیست‌پایه در تولید هیدروژل‌های پلیمر اَبَرجاذب هیبریدی

دوره 34، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 207-231

10.22063/jipst.2021.1820

آلاله دباغی؛ هاجر جمشیدی؛ محمدجلال ظهوریان‌مهر؛ کوروش کبیری؛ علی رمضانی


تهیه الکوژل بر پایه ۲- آکریل آمیدو ۲- متیل پروپان سولفونیک اسید و بررسی اثر درجه خنثی سازی بر رفتار تورمی، گرمایی و مکانیکی آن

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 145-153

10.22063/jipst.2013.654

غلام باقری مرندی؛ آزاده عزیزی؛ کوروش کبیری؛ محمدجلال الدین ظهوریان مهر؛ حسین بوهندی


بررسی اثر نوع شبکه‌ساز در پلیمرشدن رسوبی آکریلیک‌اسید

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 75-84

10.22063/jipst.2013.649

هاجر اسحاقی؛ غلام باقری مرندی؛ حسین بوهندی؛ محمد جلال الدین ظهوریان مهر؛ کوروش کبیری


شبکه سازهای دی آکریلاتی بلندزنجیر و استفاده از اتصالات عرضی PEG درابرجاذب های کامپوزیتی پلی(پتاسیم آکریلات-آکریلیک اسید)-کائولن

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 107-116

10.22063/jipst.2013.627

کوروش کبیری؛ سیاوش نفیسی؛ محمد جلال‌الدین ظهوریان مهر؛ علی اکبر یوسفی