نویسنده = کوروش کبیری
تعداد مقالات: 5
1. مروری بر اسیدهای زیست‌پایه در تولید هیدروژل‌های پلیمر اَبَرجاذب هیبریدی

دوره 34، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 207-231

10.22063/jipst.2021.1820

آلاله دباغی؛ هاجر جمشیدی؛ محمدجلال ظهوریان‌مهر؛ کوروش کبیری؛ علی رمضانی


2. تهیه الکوژل بر پایه ۲- آکریل آمیدو ۲- متیل پروپان سولفونیک اسید و بررسی اثر درجه خنثی سازی بر رفتار تورمی، گرمایی و مکانیکی آن

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 145-153

10.22063/jipst.2013.654

غلام باقری مرندی؛ آزاده عزیزی؛ کوروش کبیری؛ محمدجلال الدین ظهوریان مهر؛ حسین بوهندی


3. بررسی اثر نوع شبکه‌ساز در پلیمرشدن رسوبی آکریلیک‌اسید

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 75-84

10.22063/jipst.2013.649

هاجر اسحاقی؛ غلام باقری مرندی؛ حسین بوهندی؛ محمد جلال الدین ظهوریان مهر؛ کوروش کبیری


4. شبکه سازهای دی آکریلاتی بلندزنجیر و استفاده از اتصالات عرضی PEG درابرجاذب های کامپوزیتی پلی(پتاسیم آکریلات-آکریلیک اسید)-کائولن

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 107-116

10.22063/jipst.2013.627

کوروش کبیری؛ سیاوش نفیسی؛ محمد جلال‌الدین ظهوریان مهر؛ علی اکبر یوسفی


5. مواد جاذب مایعات هیدروکربنی، قسمت دوم: سنتز بهینه کوپلیمر پیوندی باگاس - شبکه پلی استیرن

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1383

10.22063/jipst.2004.455

جعفر فیروزی؛ محمد جلال ظهوریان مهر؛ کوروش کبیری