نویسنده = احمدرضا قاسمی
بهینه‌سازی شرایط پخت و اثر مقدار نرم‌کننده بر خواص مکانیکی و گرمایی رزین اپوکسی

دوره 33، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 479-495

10.22063/jipst.2021.1776

مرضیه سرافراز؛ احمدرضا قاسمی؛ مسعود همدانیان


مطالعه تحلیلی و عددی آثار ضربه روی نانوکامپوزیت های پلیمر – خاک¬رس

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 235-245

10.22063/jipst.2010.665

احمدرضا قاسمی؛ امیرحسین کریمی