نویسنده = احمدرضا قاسمی
تعداد مقالات: 6
1. بهینه‌سازی شرایط پخت و اثر مقدار نرم‌کننده بر خواص مکانیکی و گرمایی رزین اپوکسی

دوره 33، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 479-495

مازیار سرافراز؛ احمدرضا قاسمی؛ مسعود همدانیان


2. رفتار غیرخطی چندلایه‌ای‌های کامپوزیتی پایه پلیمری در اثر شوک گرمایی چرخه‌ای و آثار آن بر تنش‌های پسماند

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 133-140

احمدرضا قاسمی؛ رسول باقرصاد؛ محمدرضا وزیری سرشک


3. مطالعه تحلیلی و عددی آثار ضربه روی نانوکامپوزیت های پلیمر – خاک¬رس

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 235-245

احمدرضا قاسمی؛ امیرحسین کریمی


5. توسعه روش انتگرال برای تعیین تنش های پس ماند غیریکنواخت در چندلایه های کامپوزیتی

دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1387، صفحه 347-355

احمدرضا قاسمی؛ محمود مهرداد شکریه