نویسنده = شکوفه حکیم
مروری بر پلی‌یورتان‌های آب‌پایه‌‌ بر پایه روغن کرچک

دوره 35، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 299-338

10.22063/jipst.2022.3268.2191

هاجر جمشیدی؛ هنگامه هنرکار؛ مینا مشهدی فراهانی؛ شکوفه حکیم


سنتز پلی‌(1-بوتن) تک‌سوآرایش با کاتالیزگر زیگلر-ناتا

دوره 35، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 163-174

10.22063/jipst.2022.3152.2150

شکوفه حکیم؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ هنگامه هنرکار


اثر روش‌های تهیه پایه منیزیم کلرید بر کارایی کاتالیزورهای زیگلر- ناتا در پلیمرشدن پروپیلن

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 266-257

10.22063/jipst.2013.910

نجمه هادیان؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ شکوفه حکیم؛ نعیمه بحری لاله


مطالعه هموپلیمرشدن اتیلن با کاتالیزور زیگلر- ناتا (TiCl۴/MgCl۲) به روش طراحی آزمایش فاکتوریل کامل

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1388، صفحه 353-362

10.22063/jipst.2009.706

شکوفه حکیم*؛ محمدمهدی مرتضوی؛ لیلا مبلغ؛ مهدی نکومنش حقیقی