نویسنده = مجتبی عباسیان
تعداد مقالات: 3
2. اصلاح سلولوز با پیوندزدن پلی‌آکریلونیتریل به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 332-323

مجتبی عباسیان؛ موسی پاک‌زاد؛ علی رمضانی؛ کبری نظری


3. تهیه نانوکامپوزیت پلی استیرن پرشاخه با پلیمرشدن رادیکالی زنده و روش بین لایه ای شدن در محلول و شناسایی آن

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1390، صفحه 433-443

مجتبی عباسیان؛ اصغر فتحی؛ علی اکبر انتظامی؛ مهدی جایمند