نویسنده = سید مجتبی تقی زاده
اثر عاملیت چسب حساس بر رفتار برون تنی رهایش دارو از سامانه ترا پوستی دارو در چسب فنتانیل

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1388، صفحه 429-437

10.22063/jipst.2009.712

سید مجتبی تقی زاده؛ آرزو سروش نیا؛ فاطمه محمدنیا


بررسی خواص چسبندگی آمیزه های چسب های تماسی آکریلیک- سیلیکون

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 97-105

10.22063/jipst.2013.626

سید مجتبی تقی زاده؛ حمید میرزاده؛ مهدی باریکانی؛ آرزو سروش‌نیا


بررسی خواص مخاط چسبی کیتوسان

دوره 20، شماره 6، بهمن و اسفند 1386، صفحه 515-519

10.22063/jipst.2008.735

سید مجتبی تقی زاده؛ گلناز داوری