نویسنده = هنگامه هنرکار
تعداد مقالات: 2
1. مروری بر پلی‌یورتان‌های آب‌پایه‌‌ بر پایه روغن کرچک

دوره 35، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 299-338

10.22063/jipst.2022.3268.2191

هاجر جمشیدی؛ هنگامه هنرکار؛ مینا مشهدی فراهانی؛ شکوفه حکیم