نویسنده = رضا یگانی
تعداد مقالات: 11
7. آثار نانوذرات TiO2 و ZnO بر ساختار و رفتار گرفتگی غشاهای پلی‌اتیلنی

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 493-477

10.22063/jipst.2016.1327

یونس جعفرزاده؛ رضا یگانی؛ مرضیه صداقت


9. بررسی اثر افزودنی لیتیم کلرید و دمای حمام انعقاد بر ساختار و عملکرد غشاهای PVDF

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 311-301

10.22063/jipst.2015.1285

مرضیه صداقت؛ رضا یگانی؛ یونس جعفرزاده؛ اکرم توکلی


10. آماده سازی و شناسایی غشاهای HDPE/EVA ورقی تخت به روش جدایی فاز با القای گرمایی

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 159-149

10.22063/jipst.2015.1241

زهرا شعیب؛ رضا یگانی؛ الهام شکری


11. ساخت غشاهای پلی اتیلنی دارای زئولیت ZSM-5 به روش جدایی فاز با القای گرمایی

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 371-359

10.22063/jipst.2014.1105

یونس جعفرزاده؛ رضا یگانی؛ الهام شکری