نویسنده = رضا یگانی
تعداد مقالات: 10
5. مطالعه رفتار گرفتگی غشاهای ماتریس ترکیبی پلی اتیلنی حاوی نانوذرات سیلیکای سنتز شده طی فیلترکردن محلول هیومیک اسید

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 347-363

علی اکبری؛ رضا یگانی؛ بهزاد پورعباس؛ حسن حامدی سنگری


6. آثار نانوذرات TiO2 و ZnO بر ساختار و رفتار گرفتگی غشاهای پلی‌اتیلنی

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 493-477

یونس جعفرزاده؛ رضا یگانی؛ مرضیه صداقت


8. بررسی اثر افزودنی لیتیم کلرید و دمای حمام انعقاد بر ساختار و عملکرد غشاهای PVDF

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 311-301

مرضیه صداقت؛ رضا یگانی؛ یونس جعفرزاده؛ اکرم توکلی


9. آماده سازی و شناسایی غشاهای HDPE/EVA ورقی تخت به روش جدایی فاز با القای گرمایی

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 159-149

زهرا شعیب؛ رضا یگانی؛ الهام شکری


10. ساخت غشاهای پلی اتیلنی دارای زئولیت ZSM-5 به روش جدایی فاز با القای گرمایی

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 371-359

یونس جعفرزاده؛ رضا یگانی؛ الهام شکری