کلیدواژه‌ها = استحکام چسبندگی
تعداد مقالات: 4
1. ساخت میلگردهای کامپوزیتی و بررسی اتصال آنها به بتن

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386

10.22063/jipst.2007.531

امیرمسعود رضادوست؛ مسعود اسفنده؛ سیدعلیرضا ثابت؛ سید محمدباقر علوی


2. بهبود چسبندگی پوشش اپوکسی روی زیرآیند آلومینیم با استفاده از ترکیبات سیلان

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1382

10.22063/jipst.2003.417

محسن محسنی؛ مجتبی میرعابدینی؛ خشایار شامردانی


4. اثر آماده سازی سطح بر استحکام چسبندگی و مقاومت در برابر خوردگی آلومینیم با پوشش پودری

دوره 12، شماره 3، مهر و آبان 1378

10.22063/jipst.1999.303

سید مجتبی میرعابدینی؛ سیامک مرادیان؛ جرج تامپسون؛ دیوید اسکانتلبوری