کلیدواژه‌ها = قالبگیری انتقالی رزین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نظری و تجربی زمان پر شدن قالب در فرایند قالبگیری انتقالی رزین

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1380

علی فصیحی دستجردی؛ محمدحسین بهشتی؛ حمید رحیمی