کلیدواژه‌ها = اسفنج
تعداد مقالات: 6
2. بررسی استحکام فشاری و شکل شناسی اسفنجهای سخت پلی یورتانی

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386

میراسد میرزاپور؛ محمد حسین بهشتی؛ مهدی وفائیان


3. تهیه اسفنج پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی با استفاده از تابش گاما

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1383

محسن دانایی؛ نسرین شیخ؛ فرامرز افشارطارمی


4. بررسی پارامترهای مؤثر در تهیه آزمایشگاهی رزول مورد استفاده در اسفنج فنولی

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1383

مهدی باریکانی؛ مژگان میرزاطاهری؛ احمد توکلی


5. سنتز و شناسایی رزول مناسب تهیه اسفنج فنولی

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1382

مهدی باریکانی؛ مژگان میرزاطاهری؛ احمد توکلی


6. بررسی اثر متغیرهای فرمولبندی و فرایند در تهیه اسفنجهای پلی اتیلن

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1380

مهدی باریکانی؛ مهرآسا سرائی