کلیدواژه‌ها = دوده
بررسی تجربی رفتار سایش چرخ‌دنده‌های نانوکامپوزیتی بر پایه پلی‌استال

دوره 36، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 151-165

10.22063/jipst.2023.3375.2224

رسول محسن‌زاده؛ کریم شلش‌نژاد؛ تاج‌بخش نوید چاخرلو


اثر افزودنی پلی(‌تترافلوئورواتیلن) پرتودهی‌شده بر خواص مکانیکی و تریبولوژیکی در کامپوزیت‌های لاستیک نیتریل

دوره 32، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 339-348

10.22063/jipst.2019.1681

فرید جعفری؛ سید مصطفی حسینی؛ مهدی رزاقی کاشانی؛ محمدرضا پورحسینی


اثر آمیختن دوده‌های مختلف بر خواص مکانیکی آمیزه‌ رویه تایر رادیال سواری

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 45-56

10.22063/jipst.2013.866

میرحمید رضا قریشی؛ محسن فیروزبخت؛ قاسم نادری


بررسی اثر نوع دوده بر خواص ویسکوالاستیک آمیزه های الاستومری

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1383

10.22063/jipst.2004.446

فرود عباسی سورکی؛ صدیقه سلطانی


مطالعه رفتار رئولوژیکی دینامیکی پلی اتیلن پرشده با دوده

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1382

10.22063/jipst.2003.430

حسن اسلامی؛ حسین علی خنکدار سنگدهی؛ جلیل مرشدیان؛ سید حسن جعفری


بررسی رسانندگی الکتریکی لاستیک کلروپرن تقویت شده با دوده و الیاف کوتاه کربن

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1381

10.22063/jipst.2002.389

علیرضا خوش نیت؛ محمد میرعلی؛ محمود همتی؛ فرامرز افشارطارمی؛ علی اصغر کتباب