کلیدواژه‌ها = SBR
بررسی اثر استفاده از پرکننده سیلیکا همراه با دوده بر مقاومت در برابر خستگی آمیزه رویه تایرهای سواری

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1390، صفحه 329-337

10.22063/jipst.2012.579

میرحمیدرضا قریشی؛ سعید تقوایی؛ رامین ظفرمهرابیان


مطالعه و بررسی اثر جایگزینی SBR با PU در خواص آمیزه لاستیکی

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1381

10.22063/jipst.2002.398

مهدی باریکانی؛ علی احمدزاده؛ مژگان میرزاطاهری