کلیدواژه‌ها = نانوذرات
اثر متغیرهای غلظت یون‌های کلسیم و آلژینات بر خواص نانوذرات کلسیم آلژینات

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 25-32

10.22063/jipst.2013.864

حامد دائمی؛ مهدی باریکانی؛ محمد برمر


رفتار رنگی پارچه پلی‌استر پوششی یافته با نانوذرات پلی‌( ۳- متیل تیوفن) رسانا

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 277-287

10.22063/jipst.2012.567

جواد مختاری؛ مهدی نوری؛ مریم جهان بیگلری