کلیدواژه‌ها = آکریل آمید
تعداد مقالات: 4
1. ساخت و بررسی خواص کامپوزیت هیدروژل ابرجاذب آکریل آمید-آکریلیک اسید و زئولیت برای مصارف کشاورزی

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 391-404

شهره وثوقی؛ سید محمودرضا حجتی؛ علی کسرائیان


2. بررسی بارگذاری و رهایش داروی فلووکسامین در هیدروژل ساخته شده با فراصوت دهی

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 232-225

میترا عبداللهی پینوندی؛ رجبعلی ابراهیمی؛ افسانه امیری


3. بررسی سینتیک پلیمر شدن آکریل آمید در محیط آبی با سیستم اکسایشی - کاهشی پتاسیم فرات گلیسین

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1370

علی اکبر میرزایی؛ تقی تقی زاده؛ علی اکبر انتظامی


4. تعیین عامل فعالیت شیمیایی آکریل آمید و 2- وینیل پیریدین در واکنش کوپلیمر

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1369

حسن نمازی؛ علی اکبر انتظامی