کلیدواژه‌ها = آکریل آمید
تعداد مقالات: 4
2. بررسی بارگذاری و رهایش داروی فلووکسامین در هیدروژل ساخته شده با فراصوت دهی

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 232-225

10.22063/jipst.2015.1258

میترا عبداللهی پینوندی؛ رجبعلی ابراهیمی؛ افسانه امیری