کلیدواژه‌ها = پلی اتیلن
تعداد مقالات: 16
1. خواص مکانیکی کامپوزیت های پلی اتیلن - پلی اتیلن ترفتالات بازیافتی

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 389-381

احسان عوضوردی؛ مجتبی وندالوند؛ علیرضا شاکری


2. تهیه اسفنج پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی با استفاده از تابش گاما

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1383

محسن دانایی؛ نسرین شیخ؛ فرامرز افشارطارمی


3. مطالعه رفتار رئولوژیکی آمیخته سازگار شده پلی استیرن مقاوم در برابر ضربه و پلی اتیلن سنگین

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1383

جمال اعلائی؛ علیرضا خوش نیت؛ محمدعلی میرعلی؛ علی رحمت پور


4. مطالعه رفتار ویسکو الاستیک آمیخته های قیر - پلی اتیلن

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1382

امیرارشاد لنگرودی؛ علی اکبر یوسفی


5. مطالعه رفتار رئولوژیکی دینامیکی پلی اتیلن پرشده با دوده

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1382

حسن اسلامی؛ حسین علی خنکدار سنگدهی؛ جلیل مرشدیان؛ سید حسن جعفری


7. بهبود خواص قیر با مواد پلیمری

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1381

محمدرضا صدالدینی مهرجردی؛ علی اکبر یوسفی؛ امیر کاووسی


10. بررسی اثر متغیرهای فرمولبندی و فرایند در تهیه اسفنجهای پلی اتیلن

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1380

مهدی باریکانی؛ مهرآسا سرائی


11. مطالعه رئولوژی آمیزه های پلی اتیلن و پلی پروپیلن

دوره 13، شماره 4، آذر و دی 1379

علی حق طلب؛ محمود همتی؛ جمال اعلائی


13. تهیه پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی سیلانی: بررسی عوامل موثر بر فرایند پیوندزنی و ایجاد پیوندهای عرضی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1377

محمود محراب زاده؛ جلیل مرشدیان؛ جلال برزین


14. معیارهای انتخاب پلی اتیلن برای شبکه توزیع گاز طبیعی

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1372

سعید درودیانی


15. حفاظت لوله های زیرزمینی در برابر خوردگی

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1370

حسن دبیری اصفهانی؛ آذر محمدلوی عباسی


16. استفاده از الیاف چوب به عنوان پرکننده در پلی اتیلن

دوره 3، شماره 3، مهر و آبان 1369

حسن دبیری اصفهانی؛ آذر محمدلوی عباسی