کلیدواژه‌ها = توزیع وزن مولکولی
تعداد مقالات: 5
1. ارتباط ریزساختار و خواص رئولوژیکی پلی اتیلن های سنگین دارای توزیع وزن مولکولی پهن

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 38-27

10.22063/jipst.2015.1159

محمدجواد شیرکوند؛ حامد عزیزی؛ اسماعیل قاسمی؛ محمد کرابی؛ رضا راشدی


3. از پلیمر شدن زنده تا پلیمر شدن فناناپذیر

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1377

10.22063/jipst.1998.277

علی رحمت پور لیاسی؛ احمد بنی هاشمی


4. بررسی سینتیک پلیمر شدن جرمی متیل متاکریلات

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1372

10.22063/jipst.1993.156

فاطمه جهان زاد؛ محمد مهدی کاظمی؛ فرامرز افشار طارمی


5. راکتورهای شیمیایی

دوره 3، شماره 3، آذر و دی 1369

10.22063/jipst.1990.69

رقیه جم جاه