کلیدواژه‌ها = الیاف
ساخت و ارزیابی جاذب‌های ایروژلی پلیمری بر پایه الیاف پلی‌آکریلونیتریل برای حذف آلاینده‌های نفتی از آب دریا

دوره 34، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 299-311

10.22063/jipst.2021.1825

یوسف جان‌قمصری؛ محمدرضا کافی؛ ابراهیم نعمتی لای؛ محسن اشجاری


الیاف رسانای الکتریسیته از آمیخته پلی‌آنیلین و پلی‌آکریلونیتریل

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1384

10.22063/jipst.2005.479

مهدی نوری؛ محمد حقیقت کیش؛ علی‌اکبر انتظامی


رنگ پذیر کردن الیاف پلی پروپیلن با آمیزه سازی PP/PET

دوره 13، شماره 2، مرداد و شهریور 1379

10.22063/jipst.2000.318

نادره گلشن ابراهیمی؛ مهدی حسن نژاد؛ محمدرضا محدث مجتهدی


پوشش دهی برخی الیاف مصنوعی با پلی آنیلین برای بهبود رسانایی الکتریکی

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1376

10.22063/jipst.1997.243

علی شمس ناتری؛ محمد حقیقت کیش؛ علی اکبر انتطامی


نقدی بر ساختار ظریف الیافی پلی استر

دوره 9، شماره 4، آذر و دی 1375

10.22063/jipst.1996.242

صدیقه برهانی؛ محمد حقیت کیش


کامپوزیتها (3)

دوره 2، شماره 1، خرداد و تیر 1368

10.22063/jipst.1989.20

ماسیس اکبریان؛ محمود محراب زاده


کامپوزیتها (2)

دوره 1، شماره 2، خرداد و تیر 1367

10.22063/jipst.1988.15

ماسیس اکبریان؛ محمود محراب زاده


کامپوزیتها

دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1367

10.22063/jipst.1988.7

محمود محراب زاده؛ ماسیس اکبریان