کلیدواژه‌ها = رهایش دارو
تولید و شناسایی نخ نانولیفی دارای لیگنین و امکان‌سنجی استفاده از آن به‌عنوان نخ بخیه دارورسان

دوره 35، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 111-125

10.22063/jipst.2022.3099.2131

سعیده سادات میردامادی؛ سید عبدالکریم حسینی راوندی؛ افسانه ولی‌پوری؛ لاله قاسمی مبارکه


الکتروریسی نانوالیاف فیبروئین ابریشم-بتاسیکلودکسترین برای رهایش کنترل شده دارو

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 89-100

10.22063/jipst.2016.1336

مهدی نوری؛ جواد مختاری؛ لیلا سلمانی؛ خاطره صادقیه