کلیدواژه‌ها = پیوند هیدروژنی
اثر گلیسرول در قطعه‌های نرم و سخت بر خواص پلی یورتان حافظه شکلی

دوره 36، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 191-203

10.22063/jipst.2023.3409.2241

مهدی سخاوی؛ رضا لطفی مایان سفلی؛ مصطفی رضایی؛ پیمان نقوی ایلخچی


بررسی درجه جانشینی گروه‌های سولفات بر الکتروریسی سدیم آلژینات سولفات‌دارشده

دوره 35، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 215-231

10.22063/jipst.2022.3168.2155

ماهدخت اکبری طائمه؛ حامد دائمی؛ ایوب شیراوندی؛ مریم مشایخی