کلیدواژه‌ها = سینتیک پخت
تعداد مقالات: 6
1. سینتیک پخت رزین اپوکسی - نووالاک دارای بازدارنده شعله تترابرموبیس فنول A، با استفاده از روش گرماسنجی هم‌دما

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 547-537

فاطمه شکرالهی؛ علیرضا مهدویان؛ پروین شکرالهی


3. بررسی سینتیک پخت رزین اپوکسی در شرایط ناهمدما

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1383

مجتبی مشیرنیا؛ مهرداد کوکبی؛ همایون معدل


5. سینتیک پخت، گرمای واکنش و گرانروی رزین آرالدیت 556- LY

دوره 11، شماره 3، مهر و آبان 1377

رحمن سیفی؛ مهدی حجتی


6. بررسی سینتیک پخت رزینهای فنولی - نووالاک

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1371

جلیل مرشدیان؛ یوسف جهانی